Služba zajedničkih i upravnih poslova

Obavlja poslove u vezi rješavanja imovinskopravnih odnosa policijske uprave te izrađuje upravne akte u vezi radnih odnosa djelatnika policijske uprave. Izravno se uključuje u rješavanje egzistencijalnih problema djelatnika uprave stradalih u službi ili povodom obavljanja službe. Obavlja računovodstvene poslove, razrađuje financijski plan uprave i izrađuje izvješća o financijskom poslovanju za potrebe ustrojstvenih jedinica Ministarstva. Obavlja poslove ekonomata, nabave i uskladištenja određenih roba, skrbi o tekućem održavanju objekata i opreme te razvija, usklađuje, izrađuje, nadzire, planira i održava tehnički sustav za potrebe policijske uprave.Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama uprave, a također obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava te dozvola za nabavu, držanje i nošenje oružja. Vodi postupak u svezi hrvatskog državljanstva, statusa stranaca i azila. Predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provedbi propisa. Pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja. Obavlja inspekcijski nadzor provedbe propisa iz područja zaštite od požara i eksploziva na građevinama i prostorima, inspekcijski nadzor tvrtki koje se bave izradom pečata i žiga s državnim grbom i tvrtki koje se bave proizvodnjom i prometom vatrenog oružja i strjeljiva. Nadzire nabavu i prijevoz eksploziva, određuje lokacije za skladištenje zapaljivih tekućina i plinova. Utvrđuje posebne uvjete građenja, obavlja tehnički pregled za građevine iz područja zaštite od požara i eksploziva. Obavlja inspekcijski nadzor zaštitarske i detektivske djelatnosti. Obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave. 

 

Radom Službe upravlja voditelj/ica.