Policijske postaje

Policijska postaja Gospić

Mjesto: Gospić
Adresa: Popa Frana Biničkog 20
Telefon: 053/675 550
Telefaks: 053/675 572
E-mail: pp.gospic@mup.hr

 

Policijska postaja Gospić djeluje na području dvije općine i grada Gospića, u kojima živi 16390 stanovnika. Postaja djeluje na površini od 967 km2, a smještena je u središnjem dijelu Like, na ocjeditoj zaravni uz rijeku Novčicu. 

Postajnim područjem prolaze Državna cesta br. 25, 50 i 522, te autocesta A-1. 
Postaja teritorijalno graniči s Policijskim postajama Otočac, Korenica, Karlobag te PU zadarskom (PP Gračac i PP Obrovac).

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova suzbijanja nezakonitih migracija.

Policijskom postajom rukovodi načelnik Jadran Došen.

Policijska postaja Otočac

Mjesto: Otočac
Adresa: Ćirila i Metoda 4
Telefon: 053/675 610
Telefaks: 053/675 602
E-mail: pp.otocac@mup.hr

Kontakt policajci Policijske postaje Otočac

Policijska postaja Otočac nalazi se na sjeverozapadnom djelu Ličko-senjske županije i teritorijalno pokriva površinu od 1 147,39 km², na kojoj boravi 14 415 stanovnika. U administrativno teritorijalnom smislu Postaja djeluje na području grada Otočca i općina Brinje i Vrhovine. Na području grada Otočca, površine 565,30 km² boravi 9 778 stanovnika, na području općine Brinje površine 358, 22 km² boravi 3 256 stanovnika, a na području općine Vrhovine površine 223,87 km² boravi 1 381 stanovnika.

Područje Policijske postaje je brdsko-planinskog reljefa, većim dijelom prekriveno šumama s nekoliko kraških polja od kojih je najveće Gacko polje kroz koje protječe ponornica rijeka Gacka. Klima je umjereno kontinentalna, a na područjima najviše nadmorske visine i planinska. Preko postajnog područja prolazi autocesta A-1 koja povezuje sjever Republike Hrvatske s Dalmacijom, dok državne ceste D-50, D-52 i D-23 povezuju sjever i jug Hrvatske, kao i područje od graničnog prijelaza s BiH, Ličko Petrovo Selo s Rijekom, odnosno Primorsko-goranskom Županijom i dalje zapadnom Europom.

Sveukupan zbir cesta koje prolaze kroz postajno područje bez nerazvrstanih cesta je 488 km. 

Postajno područje na sjeveru graniči s Policijskom upravom karlovačkom, Policijskom postajom Ogulin, na zapadu s Policijskom postajom Senj, na istoku s Policijskom Postajom Korenica, a na jugu s Policijskom postajom Gospić. Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova suzbijanja nezakonitih migracija.

Policijskom postajom rukovodi načelnik Stjepan Dujmović.

Postaja granične policije Donji Lapac

Mjesto: Donji Lapac
Adresa: Trg Ive Andrića 1
Telefon: 053/675 739
Telefaks: 053/675 722
E-mail: pgp.donji.lapac@mup.hr

Postaja granične policije Donji Lapac kao policijska postaja III kategorije djeluje na području općine Donji Lapac, u kojoj prema popisu stanovništva iz 2011. godine živi 2 113 stanovnika, sa gustoćom naseljenosti od 5,3 stanovnika na kvadratni kilometar. Postaja pokriva područje od 354,20 km², a nalazi se u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske u sastavu Policijske uprave ličko-senjske i to u njezinom istočnom dijelu. Lokalno stanovništvo živi u osamnaest raspršenih naselja bez znatne koncentracije stanovništva.Specifičnosti teritorijalnog područja koje pokriva Postaja granične policije Donji Lapac karakterizira brdsko planinska konfiguracija terena i isto takve klimatske prilike, a 56% površine prekriveno je šumom. Od značajnijih cestovnih pravaca kroz područje prolazi DC-218 (MCGP Užljebić – D. Lapac – Srb), a ukupna dužina državnih cesta iznosi 48,430 km, županijskih cesta 38 km, lokalnih cesta 73,200 km. Također ova PP pokriva 54 km državne granice prema Bosni i Hercegovini, od čega se oko 37,9 km odnosi na kopnenu granicu i oko 17 km granice na rijeci Uni. Kroz područje uz državnu granicu prolazi i željeznička pruga tzv. „Unska pruga“ Bihać – Knin, koja još zbog devastacije tijekom i nakon Domovinskog rata nije u funkciji.Na postajnom području na DC-218 u pravcu Bihaća (BiH) nalazi se Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Užljebić. Postaja teritorijalno graniči s Policijskom postajom Korenica, Policijskom upravom zadarskom, Policijskom postajom Gračac i Policijskom postajom Donji Srb, te sa Republikom Bosnom i Hercegovinom.

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova nadzora državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova.

Policijskom postajom rukovodi načelnik.

Postaja granične policije Korenica

Mjesto: Korenica
Adresa: Pere Šnjarića 5
Telefon: 053/675 839
Telefaks: 053/675 802
E-mail: pgp.korenica@mup.hr

Kontakt policajci Postaje granične policije Korenica

Područje koje pokriva Postaja granične policije Korenica sastavni je dio Policijske uprave ličko-senjske i to na njezinom rubnom istočnom dijelu. Područje Postaje granične policije Korenica obuhvaća površinu od oko 1163 km², koje je prema popisu stanovnika iz 2011. godine nastanjeno sa cca 6 247 žitelja, sa gustoćom naseljenosti od 6,45 stanovnika/km².
U administrativno-teritorijalnom smislu postaja djeluje na području dviju općina i to: općina Plitvička Jezera i općina Udbina.
Konfiguracija teritorijalnog područja koje pokriva Policijska postaja Korenica uglavnom je brdovitog i planinskog oblika, ispresijecana mnogim potocima koji poniru kroz krško tlo. Karakterističnost postajnog područja Korenica jest planinski masiv Plješevica koji se nalazi na sjeveroistočnom dijelu područja.
Sjeveroistočnim rubnim područjem Policijske postaje Korenica proteže se državna granica sa Republikom Bosnom i Hercegovinom u dužini od 33 km u sklopu koje egzistira Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Ličko Petrovo Selo.

Kroz postajno područje Postaje granične policije Korenica prolaze važni državni pravci pa tako Državna cesta broj 1 koja povezuje Zagreb sa jugom Hrvatske, zatim Državna cesta broj 504 i 217 koje povezuju Državnu cestu broj 1 sa graničnim prijelazom, odnosno pravci prema Bosni i Hercegovini te Državna cesta broj 52 i Državna cesta broj 25 koje povezuju Državnu cestu broj 1 sa gradovima Gospić i Otočac te autocestom A1.
Postaja granične policije Korenica graniči sa Policijskom postajom Otočac na svom zapadnom dijelu, sa Policijskom postajom Gospić svojim jugozapadnim dijelom, sjevernim dijelom graniči sa Policijskom postajom Slunj (PU Karlovačka), a južnim dijelom graniči sa Policijskom postajom Gračac (PU Zadarska).

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe i analize rizika, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova nadzora državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova.

Policijskom postajom rukovodi načelnik Goran Matijević.

Policijska postaja Senj

Mjesto: Senj
Adresa: Stara cesta 23
Telefon: 053/675 660
Telefaks: 053/675 652
E-mail: pp.senj@mup.hr

Kontakt policajci Policijske postaje Senj


Policijska postaja Senj teritorijalno je nadležna na području Grada Senja na sveukupnoj površini od 658 km², a proteže se uz morsku obalu u dužini od 76 km, te je smještena između mora, te obronaka Kapele i Velebita, najveće planine u Hrvatskoj. Grad Senj ima 7 182 stanovnika nastanjenih u 27 naselja i to: Alan, Biljevine, Bunica, Crni Kal, Jablanac, Klada, Krasno Polje, Krivi Put, Lukovo, Melnice, Mrzli Dol, Pijavica, Podbilo, Prizna, Senj, Senjska Draga, Starigrad, Stinica, Stolac, Sveta Jelena, Sveti Juraj, Velike Brisnice, Veljun Primorski, Volarice, Vrataruša, Vratnik i Vrzići. 

Na području naselja Senj boravi 5 925 stanovnika, na području Krivog Puta 116 stanovnika, na području Vrataruše (zajedno sa naseljima Bunica, Pijavica i Sv.Jelena) boravi 161 stanovnika, na području Senjske Drage 102 stanovnika, Melnica 73 stanovnika, naselja Stolac 83 stanovnika, Vratnika 72 stanovnika, Crnog Kala 78 stanovnika, Veljuna Primorskog 53 stanovnika, Podbila 31 stanovnik, Vrzića 28 stanovnika, Mrzlog Dola 20 stanovnika, Alana 21 stanovnik, Svetog Jurja 768 stanovnika, Jablanca 183 stanovnika, Lukova 55 stanovnika, Klade 44 stanovnika, Krasna 595 stanovnika, Prizne 75 stanovnika, Starigrada 22 stanovnika, Stinice 93 stanovnika, Volarica 123 stanovnika i Biljevina 37 stanovnika.

Specifičnost teritorijalnog područja koje pokriva Policijska postaja Senj karakterizira obalni dio na koji se nadovezuje brdsko-planinska konfiguracija terena i isto takve klimatske prilike. Kroz taj dio teritorija prolazi jedan od najvažnijih geostrateških cestovnih pravaca koji vežu kontinentalnu Hrvatsku s Hrvatskim Primorjem.

Od važnijih prometnica područjem Policijske postaje Senj prolaze državne ceste DC-23 (Senj-Žuta Lokva), DC-8 (od granice sa PP Crikvenica kod mjesta Cupina do granice sa PP Karlobag kod mjesta Karaula), DC-405 (od raskrižja sa DC-8 do trajektnog pristaništa Jablanac) i DC-406 (od raskrižja sa DC-8 do trajektnog pristaništa Prizna).

Policijska postaja Senj teritorijalno graniči s policijskim postajama Crikvenica, Otočac i Karlobag na kopnu, te policijskim upravama Zadarskom i Primorsko-goranskom na moru.Na postajnom području u luci Senj na gatu „Sv.Ambroza“ predviđen je međunarodni granični prijelaz 1.kategorije koji još uvijek nije u funkciji. Uz Državnu cestu br.8 u uvali između naselja Kalić i Sveti Juraj nalazi se HE „Senj i sklope“ - Grabova, a kod naselja Starigrad nalazi se „Balinski most“ – Viadukt Starigrad dok je na području Krivog Puta u izgradnji vjetroelektrana.

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova kontrole unutarnjih morskih voda, nadzora iz područja morskog ribarstva i sigurnosti plovidbe, poslova suzbijanja nezakonitih migracija.

Policijskom postajom rukovodi načelnik Mario Jančić.

Policijska postaja Karlobag

Mjesto: Karlobag
Adresa: Obala Vladimira Nazora 17
Telefon: 053/675 760
Telefaks: 053/675 752 
E-mail: pp.karlobag@mup.hr             

Kontakt policajci Policijske postaje Karlobag

Policijska postaja Karlobag nalazi se na južnom dijelu Županije ličko-senjske, sa sjeverne i sjeveroistočne strane graniči sa Policijskom postajom Gospić, sa južne i jugoistočne strane graniči sa Policijskom upravom zadarskom, a sa zapadne strane graniči s Policijskom postajom Senj.
Policijska postaja Karlobag ima jedan teritorijalni sektor za operativno-preventivnu djelatnost, a obuhvaća područje općine Karlobag i pruža se od zapadne strane - kote 232 (Koromačina), koja graniči sa područjem PP Senj, do sjeverne krajnje granice - kota 1201 (Sunđer), a graniči sa PP Gospić, do kote 1272 (Sklopina). Na sjeverozapadu graniči sa PP Gospić te do krajnje granice na jugu - kota 1351 (Ploča) i uvale Sv. Marija Magdalena, gdje graniči sa Policijskom upravom zadarskom. 
Teritorijalni sektor obuhvaća područje općine Karlobag sa sljedećim naseljima: Vidovac, Šušanj, Lednik, Konjsko, Baške Oštarije, Križac, Ribarica, Cesarica, Lukovo Šugarje, Devčić Draga, Barić Draga i Mandalina.     
Postajnim područjem prolaze Državna cesta D-8 Rijeka – Dubrovnik u dužini 42 km i Državna cesta DC-25 Karlobag – Gospić – Korenica. u dužini 22 km. 
Područje PP je cca oko 281 km kvadratni, a radi se o brdovitom i kršnom kraju sa vrlo malom površinom obradive zemlje. Većinom se ljudi bave uzgojem ovaca ili koza (sitna stoka). Obala je razvedena uvalama koje su pogodne za pristajanje plovila ili ljeti za plaže.
Nastanjeno je prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011. godine sa 917 stanovnika.

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova suzbijanja nezakonitih migracija.
 
Policijskom postajom rukovodi načelnik Jure Strika.
 

 

Policijska postaja Novalja

Mjesto: Novalja
Adresa: Braće Radića 9
Telefon: 053/675 860
Telefaks: 053/675 852
E-mail: pp.novalja@mup.hr

Kontakt policajci Policijske postaje Novalja


Područje policijske postaje Novalja obuhvaća sjeverozapadni dio otoka Paga, odnosno područje općine Novalja koje je površine 120 km² koje se proteže od predjela Slatina do rta Lun.Sjedište Policijske postaje Novalja je u Gradu Novalja koji je ujedno i općinsko središte. Grad Novalja po podacima iz popisa stanovništva izvršenog 2011. godine ima 3 663 stanovnika. Također po mjesnoj nadležnosti PP Novalja spada i nenaseljeni otok Škrda koji je pokriven šikarom i niskim raslinjem.
 
Zemljopisni položaj koji pokriva PP Novalja je takav da sa jugozapadne strane iza otoka Škrda graniči sa područjem Policijske uprave zadarske, Policijskom postajom Pag, Policijskom upravom primorsko-goranskom, Policijskom postajom Mali Lošinj, preko najzapadnijeg djela, odnosno Paškim kanalom s PP Rab i Velebitskim kanalom s područjem PP Karlobag i PP Senj, te s jugoistočne otočne strane graniči s područjem PP Pag.Obala je razvedena sa uvalama koje su pogodne za pristajanje manjih plovila.

Na postajnom području nalazi se i trajektno pristanište Žigljen i TP-Stara Novalja a postajnim područjem prolazi i DC-106 i DC-107.
Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova suzbijanja nezakonitih migracija.

Policijskom postajom rukovodi načelnik Željko Prenđa.