Služba kriminalističke policije

Analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području policijske uprave te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i tijelima državne vlasti na svom području u organizaciji prevencije i represije kriminala. Obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć. Sudjeluje u izradi izvješća i drugih stručnih materijala.

  
Radom Službe upravlja voditelj/ica.