Služba policije

 
Prati, analizira i prevenira stanje javnog reda, problematiku prijestupa i prekršaja. Prati stanje sigurnosti i upravljanja cestovnim prometom, protueksplozijske zaštite, osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba, pruža pomoć policijskim postajama prilikom složenijih intervencija te stručnog usavršavanja djelatnika. Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području županije. Organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć.
 
Radom Službe upravlja voditelj/ica.