Kontakt policajci Postaje granične policije Donji Lapac

Kontakt-policajac – Višnja Kulović


Telefon: 053/675 720
Faks: 053/675 722


 I. kontakt područje: obuhvaća područje općine Donji Lapac