Kontakt policajci Policijske postaje Senj

II. kontakt područje:


Trenutno radno mjesto kontakt policajca nije popunjeno. 


II. kontakt područje:  Obuhvaća područje užeg dijela grada Senja s ulicama Potok, Đ.Daničića, dio Ive Vlatkovića, P.Preradovića, Svetog Franje, Široka Kuntrada, Uska ulica, P.R.Vitezovića, Ive Hreljanovića, S.S.Kranjčevića, Ivana Mažuranića, Zad Magistrata, Gorica, Lipica, Augusta Šenoe, Zgon, Stjepana Radića, Trg Dvorac, Trg Cilnica, Trg Cimiter, Stari Trg i Milana Ožegovića.

III. kontakt područje


Telefon: 053/675 660


I. kontakt područje:  Obuhvaća područje šireg dijela grada Senja s ulicama Stara cesta, K.Knežića, Nikole Jurišića, Petra Kružića, Ivana Lenkovića, Kozjak, F.Vukasovića, Davorina Krmpotića, A.M.Kuhačevića, Damira Tomljanovića Gavrana, J. Gržanića, Crljeni Put, Svetog Jurja, Ante Stračevića, Višala, E. Sladovića, Vladimira Ćopića, Petra Matkovića, Kapitulska, Lenci, Jarmina, Vuka Krajača, Gaj, Guvno i Pustoša.

IV. kontakt područje


Trenutno radno mjesto kontakt policajca nije popunjeno.

IV. kontakt područje: obuhvaća mjesto Sveti Juraj