U Policijskoj upravi ličko-senjskoj predstavljena modernizirana kampanja "Manje oružja, manje tragedija"

 • Slika /2021/SIJEČANJ/4.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

Imam pravo na život je uistinu temeljno ljudsko pravo, a svijest o ljudskim pravima važan je dio procesa razvoja građanske participacije, civilnog društva, samozaštite, samorazvoja i samoostvarivanja ljudi

Danas je u Policijskoj upravi ličko-senjskoj predstavljena modernizirana kampanja „Manje oružja, manje tragedija“, koja je sufinancirana sredstvima Europske unije kroz Fond za unutarnju sigurnost u sklopu projekta  pod nazivom „Jačanje kapaciteta MUP-a u zaštiti ljudi i kritične infrastrukture od događaja koji mogu ugroziti sigurnost, uključujući djelotvorno upravljanje rizicima i krizama koji mogu ugroziti sigurnost, te borbi protiv terorizma“.

Ovom moderniziranom kampanjom želimo potaknuti širu javnost na dragovoljnu predaju oružja, kao i utjecati na podizanje ukupne svijesti građana o opasnostima od nestručnog rukovanja oružjem i minsko eksplozivnom sredstvima.

Sukladno Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana, dragovoljna predaja ilegalnog oružja je bez sankcija te se ovom kampanjom želi apelirati na sve građane koji još negdje u svojim domovima čuvaju ili skrivaju ilegalno oružje ili eksplozivna sredstva da pozivom na broj 192 učine prvi korak prema dragovoljnoj predaji oružja bez sankcija.

Na području Policijske uprave ličko-senjske u razdoblju od 2010. do 2020. godine dragovoljno je predano:
123 komada automatskog oružja, 
770 ručnih bombi, 
299 raznih mina, 
144 komada raznog repetirajućeg i poluautomatskog oružja, 
19 revolvera, 
178.450 komada raznog streljiva (od čega 172.818 za dugo i 5.632 komada za kratko oružje) 
161,2 kg raznog eksploziva
Upoznajte se s preventivnim alatima i  uključite se u kampanju:
 • web stranica kampanje sa svim informacijama o kampanji kao i uputama i savjetima za građane o dragovoljnoj predaji ilegalnog oružja: manje-oruzja-manje-tragedija.hr
 https://youtu.be/bnnbebg-LTI
 https://youtu.be/OFJ30HFySIw
 https://youtu.be/Dg_m1RJtloA
 https://youtu.be/MPgH62L3JwY
 • oglašavanje kampanje na servisima poput Google display mreže, Facebook-a
 • pjesma „Puške i dinje“ nastala u suradnji sa poznatim splitskim Hip-hop sastavom TBF. Poslušajte pjesmu i ujedno pročitajte brošuru OVDJE.
 • promotivni i informativni materijali:
 
 • letci​


 
 • brošure


 • plakati
 
 • majice

 • kemijske olovke

 • kape
 • promotivne vreće
 

Stranica