Poziv za razgovor kandidatima/kandidatkinjama

Slika /O nama/Uprava.jpg

Razgovor/intervju sa kandidatima će se održati dana 10.06.2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 09,00 sati, u Policijskoj upravi ličko-senjskoj, 53 000 Gospić, Hrvatskog sokola 2.

Komisija za provedbu oglasa za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno  vrijeme i na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu ličko-senjsku, o b j a v l j u j e 
 
 POZIV ZA RAZGOVOR KANDIDATIMA/KINJAMA

koji/e su podnijeli/e pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa, objavljenog na web stranici i oglasnoj ploči Policijske uprave ličko-senjske dana 17.05.2019. godine, te putem područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje;

I.     za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme,
       u Policijsku upravu ličko-senjsku, Odjel materijalno financijskih-poslova na radno mjesto:
       1. Djelatnik na tekućem održavanju - domar – mjesto rada Gospić - 1 izvršitelj
       2. Skladištar – mjesto rada Gospić – 1 izvršitelj
           
II.    za prijam namještenika u radni odnos na određeno vrijeme,
       u Policijsku upravu ličko-senjsku, Odjel materijalno financijskih-poslova na radno mjesto:
       1. Djelatnik na tekućem održavanju - domar – mjesto rada Gospić - 1 izvršitelj
  
Razgovor/intervju sa kandidatima će se održati dana 10.06.2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 09,00 sati, u Policijskoj upravi ličko-senjskoj, 53 000 Gospić, Hrvatskog sokola 2. 
Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz Oglasa, bit će obaviješteni i osobno telefonom.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na Oglas.
 
PRAVILA RAZGOVORA (INTERVJUA) 
Po dolasku na razgovor (intervju), od kandidata/kinje će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.
Kandidat/kinja koji/a ne može dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele potpunu prijavu sa svim prilozima, ne mogu pristupiti razgovoru.
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje osobnu prezentaciju i vještine komuniciranja, vještine interpersonalnih odnosa, motivaciju i osobne ciljeve kandidata/kinja za rad.
Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.
                                             

                                                                            KOMISIJA ZA PROVEDBU OGLASA      
                                                                                  ZA PRIJAM NAMJEŠTENIKA

Stranica