Poziv na testiranje prijavljenih kandidata/kandidatkinja na Javni natječaj za prijam u državnu službu objavljen dana 30. lipnja 2018. godine

Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu ličko-senjsku, obavještava da će se testiranje kandidata/kandidatkinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj: 58/18 od 30.06.2018. godine održati dana 23. kolovoza 2018. godine u PU ličko-senjskoj, prostor Interventne jedinice policije, Smiljansko Polje, Smiljansko Polje 7/1 .

- s početkom u 08,00 sati za radno mjesto;

  1. administrativni tajnik u Službi zajedničkih i upravnih poslova
  2. administrativni tajnik u Službi policije
  3. administrativni tajnik u Policijskoj postaji Otočac
  4. administrativni tajnik u Policijskoj postaji Karlobag 

- s početkom u 11,00 sati za radno mjesto;

     5. upravni referent u Službi zajedničkih i upravnih poslova

     6. upravni referent u Policijskoj postaji Donji Lapac

     7. upravni savjetnik u Policijskoj postaji Senj

     8. policijski tehničar za komunikacije u Odjelu za tehniku 

- s početkom u 13,00 sati za radno mjesto;

     9. administrativni referent za evidencije u Policijskoj postaji Otočac

    10. administrativni referent za evidencije u Policijskoj postaji Donji Lapac 

Po dolasku radi provjere znanja od kandidata/kandidatkinja bit će zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kandidatkinje koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju. Za vrijeme pisane provjere znanja i sposobnosti kandidati/kandidatkinje se ne smiju služiti literaturom i zabilješkama, ne smiju napuštati prostoriju u kojoj se odvija testiranje i moraju obvezno isključiti mobitele.

Pravni izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova, PU ličko-senjske, kao prilog javnom natječaju za svako radno mjesto.

Osobe koje su podnijele pravodobne i potpune prijave, te ispunjavaju formalne uvjete (kandidati) iz javnog natječaja o tome će biti obavješteni osobno telefonom.
Osobama koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja u tijeku je dostava obavijesti u kojima se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj.

Smatra se da je kandidat/kandidatkinja koji nije pristupio testiranju povukao prijavu za javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom.

Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina za obavljanje poslova radnog mjesta u kojem se može ostvariti najviše 10 bodova, smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio na testiranju ako je dobio/la najmanje 5 bodova. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave ličko-senjske, istovremeno s objavom javnog natječaja kao prilog javnom natječaju za svako pojedino radno mjesto.

Na razgovor (intervju) s Komisijom biti će pozvano 10 kandidata/kinja koji/e su postigli/e najbolje rezultate po radnim mjestima, te svi kandidati/kinje koji/e dijele 10. mjesto rang liste. Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će biti pozvani svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.

O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti telefonom pravovremeno obaviješteni.

Komisija će u razgovoru s kandidatima/kinjama utvrditi znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10. Smatrat će se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 5 bodova.Pisane vijesti