Poziv na testiranje i razgovor

Slika /vijesti 2019/_MUP2097.jpg

Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama obavit će se 21. studenog 2023. godine u prostorijama Policijske uprave ličko-senjske, Hrvatskog sokola 2, nakon testiranja  

Foto: Ilustracija

Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog dana 11. listopada 2023. godine u Narodnim novinama broj 118/2023, na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Policijske uprave ličko-senjske te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Gospić (e-Građani Burza rada), za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu ličko-senjsku objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE I RAZGOVOR

Testiranje kandidata/kinja za radno mjesto:
 
1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
    - administrativni tajnik - 1 izvršitelj/ica -  mjesto rada Gospić
 
održat će se dana 21. studenog 2023.godine, s početkom u 08,00 sati.
 
Kandidati koji ispunjavaju uvjete biti će telefonski obaviješteni o točnom terminu testiranja.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web-stranici Policijske uprave ličko-senjske, https://licko-senjska-policija.gov.hr  istovremeno sa objavom javnog natječaja.

Kandidati/kinje koji nisu podnijeli /e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj. Obavijest će im biti dostavljena putem elektroničke pošte.
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon 053/675-240 i 053/675-230.
Temeljem članka 10. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi kandidat koji ne pristupi testiranju u zakazanom terminu više se ne smatra kandidatom u postupku.

Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u prostoriju gdje će se održati testiranje. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta za koje je raspisan javni natječaj.
Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova.

Smatra se da su kandidati zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.

Na razgovor (intervju) s Komisijom biti će pozvano 10 kandidata/kinja koji/e su postigli/e najbolje   rezultate po radnim mjestima, te svi kandidati/kinje koji/e dijele 10. mjesto rang liste. Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će biti pozvani svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata, interese te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.
Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.


 

Pisane vijesti