Poziv na testiranje

Slika /2022/zastava policija.JPG

Testiranje će se održati dana 6. lipnja 2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 11,00 sati u prostorijama Policijske uprave ličko-senjske, Gospić, Ulica hrvatskog sokola 2

Foto: Ilustracija

Povjerenstvo za odabir kandidata za slobodno radno mjesto rukovodećeg policijskog službenika/ce – načelnika/ce policijske postaje objavljuje poziv na testiranje kandidatima/kinjama koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, objavljenog na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana 10. svibnja 2022. godine, za popunu slobodnog radnog mjesta rukovodećeg policijskog službenika/ce  u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi ličko-senjskoj  na radno mjesto:
 
Postaja granične policije Donji Lapac načelnik/ca policijske postaje – 1 izvršitelj
 
Testiranje će se održati dana 6. lipnja 2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 11,00 sati u prostorijama Policijske uprave ličko-senjske, Gospić, Ulica hrvatskog sokola 2.  
 
Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz internog oglasa o tome će biti obaviješteni osobno telefonom.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova https://mup.gov.hr/. istovremeno s objavom internog oglasa.
 
Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na interni oglas te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na interni oglas.
 
PRAVILA TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA)
 
1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.       
    Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane internim oglasom kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na interni oglas za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
2. Test se vrednuje bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je dobio najmanje 5 bodova.
     Kandidati koji nisu pristupili testiranju ne smatraju se više kandidatima u postupku.
 
3. Povjerenstvo će s kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju održati razgovor (intervju)  dana 6. lipnja 2022. godine u 12,00 sati.  

Povjerenstvo kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.
 
Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.
 

Stranica