Državljanstvo i statusna pitanja stranaca

Državljanstvo, statusna pitanja stranaca i azil
 

Za građane s prebivalištem na području grada Gospića, te općina Perušić, Karlobag i Lovinac, poslovi se obavljaju u Odsjeku za upravne poslove, Referadi za državljanstvo i strance Policijske uprave ličko-senjske u Gospiću, Hrvatskog sokola 2.

 
Uredovno vrijeme za građane:
 
8-14 sati
 
Telefonski brojevi:

053/675 220               voditeljica Odsjeka

053/675 119               državljanstvo, stranci
 

NAPOMENA: Građani s prebivalištem izvan navedenog područja, nadležnost i uredovno vrijeme mogu pogledati pod kategorijom Policijske postaje. Procedura izrade pojedinih dokumenata (potrebna dokumentacija i drugo) istovjetna je u policijskoj upravi i u policijskim postajama.

 
Državljanstvo
 
 • Primitak, otpust, utvrđivanje državljanstva
 
 
Statusna pitanja stranaca
 
 • Izdavanje odobrenja za kratkotrajni boravak
 • Produženje privremenog boravka
 • Stalni boravak
 • Izdavanje radne dozvole
 • Izdavanje poslovne dozvole
 • Izdavanje i produženje osobne iskaznice za strance
 • Promjena adrese
 

Poslovi se obavljaju u sobi broj 8.

 

Koji su dokumenti potrebni za navedene procedure, možete pročitati pod: 

 
 
NAPOMENA:
 • Potrebni dokumenti prilažu se u izvorniku i dvije preslike
 • Uvjerenje o nekažnjavanju izdaje Općinski sud u Gospiću
 • Uvjerenje o nekažnjavanju iz države čiji je državljanin treba priložiti u izvorniku i preslici; ne smije biti starije od šest mjeseci