Inspektorat unutarnjih poslova

 Pri Inspektoratu unutarnjih poslova obavljaju se poslovi inspekcije zaštite od požara i eksploziva, te inspekcije zaštitarskih i detektivskih poslova. Navedeni poslovi obavljaju se u Policijskoj upravi ličko-senjskoj, Gospić, Hrvatskog sokola 2, u sobi broj 7 i u Interventnoj jedinici policije, Gospić, Smiljansko Polje, u sobi broj 11.

 
Uredovno vrijeme: 

radnim danom 8-14 sati


Telefonski brojevi:

053/675 940             Voditelj inspektorata  inspektor za zaštitarske i detektivske poslove
053/675 652             inspektor za zaštitu od požara i eksploziva
053/675 943             Inspektor za zaštitarske i detektivske posloveZaštita od požara
 • Izdavanje posebnih uvjeta građenja iz područja zaštite od požara
 • Izdavanje Posebnih uvjeta zaštite od požara i eksplozija za skladištenje zapaljivih tekućina  ili plinova
 • Izdavanje Odobrenja za skladištenje zapaljivih tekućina ili plinova
 • Izdavanje Mišljenja o usklađenosti tehničke dokumentacije (izvedenih i rekonstruiranih sustava za dojavu i gašenje požara) sa zakonima iz područja zaštite od požara i propisima donesenim na temelju tih zakona


Proizvodnja i promet opasnih tvari 

 • Izdavanje odobrenja posebnih uvjeta građenja i suglasnosti na glavni projekt za skladištenje eksplozivnih tvari
 • Izdavanje odobrenja za prijevoz eksplozivnih tvari
 • Izdavanje odobrenja za mjesto i vrijeme izvođenja javnog vatrometa i glasnog pucanja
 
Zaštitarski poslovi
 • Izdavanje dopuštenja i iskaznica za zaštitare, čuvare i zaštitare-tehničare
 • Izdavanje odobrenja za obavljanje poslova tjelesne zaštite u građanskoj odjeći
 • Izdavanje odobrenja za obavljanje poslova privatne zaštite na javnim površinama
 • Izdavanje odobrenja za početak rada unutarnje čuvarske službe
 • Izdavanje posebnog odobrenja za poslove pratnje prijenosom, prijevozom, te prijenosom i prijevozom
 • Izdavanje Potvrda o sukladnosti za vozila i specijalne sigurnosne spremnike, koji se koriste za   prijevoz/prijenos novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti

 
Detektivski poslovi 

 • Izdavanje odobrenja za početak rada privatnog detektiva
 • Izdavanje odobrenja za početak rada detektivskog ureda
 • Izdavanje ovlasti za obavljanje detektivskih poslova
 • Izdavanje iskaznica za poslove privatnog detektiva
 • Prijava za polaganje stručnog ispita