Služba za granicu

Provodi mjere za provedbu propisa o nadzoru i prelasku državne granice, suzbijanju nezakonitih migracija, te prati, analizira, usklađuje i organizira provođenje mjera i rješenja pri policijskim poslovima na državnoj granici i teritorijalnom moru.  

 
Radom Službe upravlja voditelj/ica.