Ured načelnika

 
 
U Uredu načelnika obavljaju se poslovi zakonitosti postupanja, analitički poslovi te poslovi odnosa s javnošću.
  

Uredom načelnika rukovodi zamjenik načelnika policijske uprave.
 

  • Poslovi zakonitosti postupanja primarno se odnose na ocjenu  zakonitosti postupanja i zakonitosti primjene policijskih ovlasti u svakodnevnom radu policijskih službenika svih ustrojstvenih jedinica policijske uprave. Ovdje se zaprimaju i obrađuju predstavke i prijave građana na rad policijskih službenika u slučajevima kad građani smatraju da su postupanjem policijskih službenika povrijeđena neka njihova prava, odnosno, kad su policijski službenici svojim postupanjem prekoračili policijske ovlasti pa se građane u zakonskom roku od 30 dana obavještava o utvrđenom i poduzetom.
  • Analitički poslovi odnose se na praćenje, proučavanje te analizu sigurnosnih pojava i procesa, kao i pojavnih oblika i uzroka u svim područjima kriminaliteta, ali i ostalih poslova policije. Osim toga izrađuju se cjelovite analize, informacije i pregledi, a odnose se na razdoblja od jednog tjedna pa sve do izrade godišnjih izvješća.
  • Poslovi odnosa s javnošću uključuju organizaciju kontakata s predstavnicima medija, složenije poslove informiranja, odnosno, poslove pripreme informacija, analize pitanja i izvješćivanja medija te ostale poslove vezane za odnose policije i javnosti.

 

Odnosi s javnošću:

  • Maja Brozičević, struč. spec. crim. - glasnogovornica

 

 
  • konferencije za novinare održavaju se prema potrebi, u zgradi policijske uprave u Gospiću.  
  • predstavnici medija mogu telefonom, putem faksa ili elektronskom poštom postaviti upite vezane za događaje ili poslove u nadležnosti policije.