Poziv na testiranje i razgovor

Testiranje će se održati 11.3.2024. godine u prostorijama Policijske uprave ličko-senjske, Ulica Hrvatskog sokola 2, s početkom u  10,00 sati
 

Foto: Ilustracija

Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljuje:
 
POZIV NA TESTIRANJE I RAZGOVOR


Kandidatima/kinjama koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam  u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu ličko-senjsku, objavljenog dana 09. veljače 2024. godine u Narodnim novinama broj 16/2024, i na web-stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, te dana 12. veljače 2024. godine na web-stranicama Policijske uprave ličko-senjske za slijedeća radna mjesta:
 
1. POLICIJSKA POSTAJA NOVALJA
    - policijski službenik - 1 izvršitelj/ica
 
2. POSTAJA GRANIČNE POLICIJE DONJI LAPAC
    - policijski službenik - 1 izvršitelj/ica
 
3. POSTAJA GRANIČNE POLICIJE DONJI LAPAC
    - policijski službenik za zaštitu granice - 1 izvršitelj/ica
 
4. POSTAJA GRANIČNE POLICIJE KORENICA
    - policijski službenik za graničnu kontrolu - 1 izvršitelj/ica
 
5. POSTAJA GRANIČNE POLICIJE KORENICA
    - policijski službenik za zaštitu granice - 1 izvršitelj/ica
 
Testiranje će se održati 11. 03. 2024. godine u prostorijama Policijske uprave ličko-senjske, Ulica Hrvatskog sokola 2, s početkom u  10,00 sati.
 
Kandidati koji ispunjavaju uvjete biti će telefonski obaviješteni o točnom terminu testiranja.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web-stranici Policijske uprave ličko-senjske, https://licko-senjska-policija.gov.hr s objavom javnog natječaja.
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli /e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj. Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte.
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon 053/675-240 i 053/675-230.

PRAVILA TESTIRANJA
1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u prostoriju gdje će se održati testiranje. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta za koje je raspisan javni natječaj.
3. Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova.
Smatra se da su kandidati zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
4. Na razgovor (intervju) s Komisijom biti će pozvano 10 kandidata/kinja koji/e su postigli/e najbolje rezultate po radnim mjestima, te svi kandidati/kinje koji/e dijele 10. mjesto rang liste. Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će biti pozvani svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata, interese te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.
Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.

Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama obavit će se 11. 03. 2024. godine u prostorijama Policijske uprave ličko-senjske, Ulica Hrvatskog sokola 2, nakon testiranja.
 

Stranica