Poziv na testiranje i razgovor

Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama obavit će se 14. 02. 2024. godine u prostorijama Interventne jedinice policije Gospić, Smiljansko Polje 71/1, nakon testiranja

Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljuje:
 
POZIV
NA TESTIRANJE I RAZGOVOR
 
Kandidatima/kinjama koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam  u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu ličko-senjsku, objavljenog dana 17. 01. 2024. godine u Narodnim novinama broj 7/2024, na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, te na web-stranici Policijske uprave ličko-senjske za slijedeća radna mjesta:
 
1. POLICIJSKA POSTAJA GOSPIĆ
    - administrativni referent za evidencije - 1 izvršitelj/ica

Testiranje će se održati 14. 02. 2024. godine u prostorijama Interventne jedinice policije, Gospić, Smiljansko polje 71/1, s početkom u  08,00 sati.
 
2. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL ZA TEHNIKU
    - viši policijski tehničar za komunikacije - 1 izvršitelja/ica

3. POLICIJSKA POSTAJA NOVALJA
    - upravni referent - 1 izvršitelj/ica   
    
Testiranje će se održati 14. 02. 2024. godine u prostorijama Interventne jedinice policije, Gospić, Smiljansko polje 71/1, s početkom u 10,00 sati.
 
Kandidati koji ispunjavaju uvjete biti će telefonski obaviješteni o točnom terminu testiranja.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web-stranici Policijske uprave ličko-senjske, https://licko-senjska-policija.gov.hr s objavom javnog natječaja.

Kandidati/kinje koji nisu podnijeli /e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj. Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte.

Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon 053/675-240 i 053/675-230.

PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u prostoriju gdje će se održati testiranje. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta za koje je raspisan javni natječaj.

3. Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova.
Smatra se da su kandidati zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.

4. Na razgovor (intervju) s Komisijom biti će pozvano 10 kandidata/kinja koji/e su postigli/e najbolje   rezultate po radnim mjestima, te svi kandidati/kinje koji/e dijele 10. mjesto rang liste. Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će biti pozvani svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.

Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata, interese te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.

Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama obavit će se 14. 02. 2024. godine u prostorijama Interventne jedinice policije Gospić, Smiljansko Polje 71/1, nakon testiranja.
 

Pisane vijesti