Poziv na testiranje i razgovor kandidatima za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljenog dana 20.05.2022. godine u Narodnim novinama broj 57/2022, na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i na web-stranici Policijske uprave ličko-senjske objavljuje poziv na testiranje i razgovor

Foto: Ilustracija

Kandidatima/kinjama koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu ličko-senjsku, objavljenog dana 20.05.2022. godine u Narodnim novinama broj 57/2022, na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i na web stranici Policijske uprave ličko-senjske za slijedeća radna mjesta:
 
1. Postaja granične policije Donji Lapac
    Upravni referent – 1 izvršitelj/ica -  mjesto rada Donji Lapac

2. Postaja granične policije Korenica
    Upravni referent – 2 izvršitelja/ice – mjesto rada Korenica
 
Testiranje će se održati 15. lipnja 2022. godine u prostorijama Policijske uprave ličko-senjske, Gospić, Hrvatskog sokola 2, s početkom u 08,00 sati.
 
 
3. Postaja granične policije Donji Lapac
    Stručni referent za poslove prekršajnog postupka – 1 izvršitelj/ica – mjesto rada Donji     Lapac    

4. Policijska postaja Novalja
    Administrativni tajnik – 1 izvršitelj/ica – mjesto rada Novalja
 
Testiranje će se održati 15. lipnja 2022. godine u prostorijama Policijske uprave ličko-senjske, Gospić, Hrvatskog sokola 2, s početkom u 09,00 sati.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete biti će telefonski obaviješteni o točnom terminu testiranja.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web-stranici Policijske uprave ličko-senjske, https://licko-senjska-policija.gov.hr s objavom javnog natječaja.
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli /e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj. Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte.
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon 053/675-240 i 053/675-230.
 
PRAVILA TESTIRANJA
 
1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u prostoriju gdje će se održati testiranje. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta za koje je raspisan javni natječaj.

3. Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova.
Smatra se da su kandidati zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
4Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
- razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju       kandidata/kinja;
  - ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja,   njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
 
5. Na razgovor (intervju) s Komisijom biti će pozvano 10 kandidata/kinja koji/e su postigli/e najbolje   rezultate po radnim mjestima, te svi kandidati/kinje koji/e dijele 10. mjesto rang liste. Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će biti pozvani svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.
    
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata, interese te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.

Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama obavit će se 15. lipnja 2022. godine u prostorijama Policijske uprave ličko-senjske, Hrvatskog sokola 2, nakon testiranja.

Stranica