Lički policajci s kolegama iz drugih policijskih uprava hranu koja je stavljena pred njih na stol, stavili u kombi i krenuli prema Petrinji

Glavu gore - policija je uz vas

Foto: PGP Donji Lapac

Lički interventni, granični i temeljni policajci i kolege iz Policijskih uprava šibensko-kninske, varaždinske i dubrovačko-neretvanske koji su na ispomoći u Lici na zaštiti državne granice odrekli se svojih pakiranih obroka za vrijeme 12 satne smjene i pun kombi poslali iz Donjeg Lapca u Petrinju.

Stranica