Upute za postupanje u slučaju potresa

Potresi se ne mogu predvidjeti, događaju se iznenada i bez upozorenja

UPUTE ZA POSTUPANJE U SLUČAJU POTRESA

Stranica